Hoşgeldiniz

OSTEOARTRİT 2015: BİYOLOJİ

A.M. Malfait, 2014 ile 2015 arasında osteoartrit biyolojisi ile ilgili yapılan makaleleri gözden geçirmiştir. Bu derlemede bildirilen bazı önemli noktalar aşağıda yazılmıştır;

 

 • 2015 yılında özellikle kıkırdak ve sinovyumda katabolizma ve düşük dereceli enflamasyonu içeren ve bunların genel eklem metabolizmasına etkisini inceleyen kompleks yolaklar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bir çok sayıda pro-enflamatuar ve pro-katabolik yolaklar ile kondrosit fenotipinde, kıkırdak hemostazında ve sinovyumda dramatik değişiklikleri başlamakta ve devam etmektedir.
 • Eklem kondrositleri bir çok zorluğa (beklenmedik biyomekanik stresler, proenflamatuar sitokinler ve kemokinler, ECM'de ciddi değişiklikler gibi) maruz kalmaktadır. Bunlar kondrositlerde fenotipik kaymalara yol açmakta ve kıkırdak hemostazını bozmaktadır.
 • Sağlıklı ve OA kondrositlerdeki mRNA bozulmaları araştırılmıştır. mRNA seviyeleri sadece sentez hızı tarafından belirlenmeyip aynı zamanda degradasyon hızıda bunda etkili olmaktadır.
 • Eklem kıkırdağındaki CXCR2 sinyalinin homestotik rolü araştırılmıştır. CXCL6 kondrosit fenotipik stabilitesinde destekleyici rol oynayabilir, ve CXCL6 'nın bozulan kıkırdaktaki eksik olması OA kondrositlerindeki fenotipik değişikliklerde etkisi bulunabilir. 
 • Zinc-ZIP8-MTF1 axis kıkırdakta katabolik kaskatta esansiyel regülatördür.
 • Agregan fragmanlarının TLR2 yoluyla aracılık ettikleri katabolik ve pro-enflamatuar etkiler araştırılmıştır. Matriks molekülleri ve fragmanları (fibronektin, tenascin C, hyaluronan fragmanlar) DAMP (Damage Associated Molecular Patterns) olarak davranmaktadırlar.
 • ​Düşük dereceli sinovitin gerek klinik şikayetlere yol açtığı gerekse kıkırdak kaybını hızlandırdığı ile ilgili önemli kanıtlar bulunmaktadır.
 • Alarminler, S100A8 VE S100A9, OA eklemlerde bolca bulunmaktadır. Kollajenazın yol açtığı OA 'te (CIOA) patogenezinde önemli katkıları gösterilmiştir. 
 • Yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin CIOA da osteofitlerin ve kıkırdak hasarını azaltmakta etkilidirler. Ama DMM için değil!. CIOA da etkinlik  S100A8 VE S100A9 un ve IL-1 in eklemde ve serumdaki supresyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir.
 • Pro-enflematuar G-Protein Coupled Receptör (GPCR), proteinaz-acetivated receptör-2 (PAR2), OA olan kıkırdak ve sinovyumdas yüksek seviyelerde bulunmuştur. PAR2 ablasyonu sinovyal makrofaj aktivasyonunu module ederek kıkırdak korunmasında etkili olmuştur.
 • Ağrı ve sinovyit arasında ciddi bir ilişki bulunmaktadır, burda sinovyal NGF in pro-aljezik rolü olduğu düşünülmektedir. Anti-NGF tedavileri ile başarılı olunabiliceği çıkarımlarına varılmaktadır.
KAYNAK: 
A.M. Malfait. Osteoarthritis year in review 2015: biology. Osteoarthritis and Cartilage 24 (2016) 21-26 


 

 

Eklenme: 8 yıl 4 ay önce
Güncellenme: 8 yıl 4 ay önce

Eklenmiş herhangi bir yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun!