Hoşgeldiniz

Diz Osteoartritinde Hangisi Daha Etkili? PRP vs HA

Diz osteoartriti (OA) en sık görülen eklem kıkırdak hastalığıdır. Halk arasında 'kireçlenme' olarak bilinmektedir. Kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. 45 yaş üstü populasyonun  % 20 sinden fazlasında görülmektedir!

 

OA tedavisindeki amacımız;

  • Ağrıyı azaltmak
  • Fonksiyon ve mobiliteyi arttırmak
  • Deformite gelişimini önlemek
  • Hastalığın ilerlemesini durdurmaktır.

 

Büyüme faktörlerinin kıkırdak iyileşmesinde in vitro ve in vivo olarak etkili olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır.

 

PRP (Platelet Rich Plasma) hastanın kendi plazmasından hazırlanan otolog biyolojik bir tedavidir, plateletlerden serbestleşen büyüme faktörlerini ve endojen fibrin çatısını içerir.

PRP kullanımının dayandırıldığı nokta, doğal iyileşme yolağının ve doku rejenerasyonunun tedavi edilecek bölgede direk olarak suprafizyolojik miktarlardaki plateletlerden salınan faktörler tarafından stimule edilmesidir.


PRP 4 katogori halinde sınıflandırılabilir;

-P-PRP

-L-PRP

-P-PRF

-L-PRF

 

VİSKOSUPLEMANTASON ise OA'in konservatif tedavisinde FDA tarafından 1997 yılında onaylanmış ve 2000 yılında da ACR klavuzlarına girmiş bir yöntemdir. Hyaluronik asit sinovyal sıvının lubrikan ve viskoelastik özelliklerinden sorumludur. 

Kesin etki mekanizması bilinmemektedir. Ancak mekanik destek ve metabolik etkileri bulunmaktadır. 

Bir çok vizkosuplementasyon çeşiti bulunmaktadır;

-farklı moleküler ağırlıkta

-hazırlama yöntemleri ile üretilmiş

-farklı doz ve indekslerde.


Raeissadat ve ark.ları (Ocak 2015) 160 hastayı içeren randomize klinik çalışmalarında PRP ve HA tedavisini karşılaştırmıştır. PRP tedavisinde alınan sonuçların daha iyi olduğunu bildirmişlerdir. Diğer çalışmalara göre alınan sonuçların farkının PRP hazırlama yöntemlerinden yada farklı değerlendirme yöntemlerini kullandıklarından olabileceğini belirtmişlerdir.


..............................
KAYNAK:
Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2015; 8: 1–8. 
Published online 2015 Jan 7. doi:  10.4137/CMAMD.S17894
PMCID: PMC4287055

Knee Osteoarthritis Injection Choices: Platelet- Rich Plasma (PRP) Versus Hyaluronic Acid (A one-year randomized clinical trial)

Eklenme: 8 yıl 4 ay önce
Güncellenme: 8 yıl 4 ay önce

Eklenmiş herhangi bir yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun!