Hoşgeldiniz

TOTAL KALÇA PROTEZİNDE ASETABULAR KOMPONENTİN YERLEŞTİRİLMESİ

22 OCAK CUMA 2016

Asetabular kup’ın (komponentin) doğru ve emniyetli bir şekilde yerleştirilmesi total kalça protez ameliyatındaki başarıyı etkileyen en önemli noktalardan birisidir! Beverland ve ark.ları 2016 yılındaki makalesinde özellikle 4 önemli mesaj vermektedir; 

  • Lateral dekübitiste pelvisin pozisyonu çok önemlidir. Yalnış pozisyon verilmesi radyolojik inklinasyon (Rİ)  açısının yüksek çıkma hatasına yol açabilir.
  • Kupın yüzü TAL ile paralel olmalıdır, bu sayede hastaya özel versiyon restore edilecektir, ayrıca kupın TAL ile tam örtüşmesi kalça merkezininde restore edilmesini sağlayacaktır.
  • Lateral dekübit pozisyonunda, RI’nin 45 derece olmasını istiyorsak ameliyat sırasında AOI’nin 35 derece olmasına dikkat edilmelidir.
  • Asetabuler kopmponentin çapı femur başından 4 mm veya daha küçük olmalıdır.

Asetabular kopmopent ile ilgili sorunlardan kaçınmak için uyulmasında fayda olacak basamaklar aşağıdaki özetlenmiştir;

 

AMELİYAT ÖNCESİ PLANLAMA

Uygun büyüklükteki asetabuler şablon 42 derecelik lik Radyografik İnklinasyon (Rİ) çizgisine paralel olarak konumlandırılmalıdır.

 

HASTA POZİSYONU

Lateral dekübitis pozisyonunda yüksek radyografik inklinasyondan kaçınmak için hasta pozisyonuna çok dikkat edilmelidir!  ASİS’ların koronal ve transvers düzlemde birbirlerine vertikal olmaları sağlanmalıdır.

 

ASETABULER KOMPONENT BOYUTLANDIRILMASI

Baş çıkarıldıktan sonra ölçülür ve asetabular komponent 4 mm’den fazla büyük olmamalıdır.

 

ASETABULUM EKSPOJURU

Hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın asetabulum 360 derece görülmelidir (Resim 1)

 

ASETABULAR REAMING


Reamer nereye oturtulmalıdır?

Normal bir kalçada femur başı kesimi yapıp ölçtüğümüz femur başı ile aynı ölçümde reamer seçilir. TAl’nin kenarına yakın biraz derin bir şekilde konulur. Kup genellikle orjinal femur başından biraz küçük olabilir.

 

Displastik kalçada ise TAL ve residuel posterior labruma paralel bir şekilde oryante olacak şekilde reamer konumlandırılabilir. Asetabulum mediale yönlenerek reamırıze edilmelidir. Kup TAl nin hemen altına gelecek ve asetabulumu kavrayacak şekilde yerleştirilmelidir. Komponent orjinal femur başından 3-4 mm büyük olabilir. Kup ölçümü ile aynı derinliğe oturmalıdır ki kalça merkezi eniden restore edilmiş olsun!

 

İlk başlangıç reamırının boyu ne olmalıdır?

Bunu asetabulum morfolojisi belirler. Protrusio varsa; 1-2 mm büyük reamırla başlanmalıdır. Normal bir morfoloji varsa 2-3 mm küçük, displastik asetabulum varsa 5 mm veya daha küçükle başlanılmalıdır. 

 

Nasıl reamırıze edilmelidir?

TAL’ye paralel olacak ve TAL tarafından kapsanacak şekilde tek bir yönde reamırızasyona başlanılır. Genellikle osteoartrit nedeniyle asetabulumun anterosuperioru yenmiş/aşınmış şekildedir. Bu durumda her bir reamer işlemi, sıkıca TAL ve posterior labruma yaslanarak yapılmalıdır. Başlangıçta anteriosuperiorda asetabulum duvarı ile reamer arasında gap (boşluk) vardır, ancak reamer büyüdükçe bu hemen kapanacaktır. Bu durumlarda anterosuperior duvar genellikle zayıf ve incedir, reamer buraya dayanır dayanmaz durdurulmalıdır. 

 

Ne zaman reamer durudurulmalıdır?

Sementsiz bir komponent kullanıyorsak kemiğin kanadığını gördüğümüz zaman. İllaki kansellöz kemiği görmemiz gerekmiyor! Arada ufak alanlarda kıkırdak görürsek bunun için reamer büyütülmemelidir, onun yerine o kısımlar ufak reamer ile alınmalıdır. Böylece büyük komponentten (over sizing) kaçınmış olacağız.

Esas amacımız eklem merkezini restore etmek olduğu için (displastik kalçalar hariç), gerçek tabana kadar reamer yapılmamalıdır. Fat pad bırakılabilir. Son reamer komponentten aynı yada bir ufak size da olabilir. Hemisferik bir kavite oluşturmak için reamerın dişleri sirkumferansiyel olarak dışa gelecek şekilde kullanılmalıdır.

 

ASETABULAR KOMPONENTİN ANTEVERSİYONU

Versiyonu kontrol etmek için komponentin yüzü TAL e paralel olmalıdır. Komponent önce asetabulum içine sokulur sonra komponent TAL ye paralel hale getirilir. İmpaksiyondan önce kol 35 dereceye getirilir (Apparent Acetabular Inclination).

 

ASETABULAR KOMPONENTİN İNKLİNASYONU

AOI 45 derece olacak şekilde komponent yerleştirilmelidir. Ancak pelvisin pozisyonlama hatalarından dolayı (internal rotasyon veya addüksiyon) AOI ve RI arasında 13 dereceye yakın farklar oluşabilmektedir. 

 

SEMENTSİZ ASETABULAR KOMPONENTİN PRİMER FİKSASYON STABİLİTESİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Vida koymaya ihtiyaç varmı dır yok mudur? Buna karar vermekte bazen zorlanırız. Komponenti yerleştirip çaktıktan sonra işaret parmak ve başparmağımızla aşağı yukarı handle ( protezi yerleştirdiğimiz introducer, çubuk) yukarı aşaği nazik bir şekilde oynatmaya çalışırız. Eğer oynuyorsa araya yumuşak doku girmiş olabilir, çıkartılıp yumuşak dokular temizlenip komponentle aynı size daki reamer ile oyulup tekrar çakılır. Diğer bir olasılık komponent tam olarak oturmuştur, komponent çıkartılır, kırık olup olmadığı kontrol edilir, yoksa 1-2 mm daha küçük remaerla derinleşlip kup tekrar çakılır. Eğer kırık varsa veya yinede stabilite sağlanamazsa vida konulabilir.

 

TRİAL (DENEME) İLE STABİLİTENİN TEST EDİLMESİ

Lateral dekübitis pozisyonunda yatırıldığında insizyon yapmadan önce kalçanın internal rotasyonuna bakılmalıdır! Bu trial ile stabilite testi yaparkenki disloke olma açısının en önemli belirteçidir!

KAYNAK:
D E Beverland, CKJ ONeill, M Rutherford, D Molloy, JC Hill. Placement of the acetabular component. Bone Joint J.  2016;98-B ( 1 Suppl A):37-43.

Resim 1
Resim 2


 

Eklenme: 8 yıl 5 ay önce
Güncellenme: 8 yıl 5 ay önce

Eklenmiş herhangi bir yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun!