Hoşgeldiniz

Serebral Palsili çocuklarda çok seviyeli cerrahiden sonra yürüyüş uzun dönemde nasıl etkilenir?

HK Graham ve ark. larının Developmental Medicine & Child Neurology dergisinde 2017 yılında çıkan orjinal makalesinde 231 vaka incelenerek çok seviyeli cerrahi işlemlerin sonuçlaro klinik muayene ve yürüyüş analizi verilerine göre araştırılmıştır.
6 yaşından ufak çocukların çoğunda problemler çoğunlukla dinamiktir ve cerrahi dışındaki tedavi yöntemleriyle taklip edilebilmektedir. Çocukların yaşı arttıkça kas iskelet patolojileri genellikle fikse hale gelmektedir ( kas-tendon uniteleri kısalmakta, torsiyonel kemik deformiteler oluşmakta, kalça çıkığı gibi çevre eklemlerde aprılı subluksasyonlar görülebilmektedir.).
MLS (MultiLevel Surgery, Çok Seviyeli Cerrahi) tek bir cerrahi oturumda ve kombine tek uzamış rehabilitasyon programıyla birlikte, her iki alt ekstremitede, her bir etkilenmiş anatomik bölgede 4 veya daha fazla ayrı ortopedik girişimin aynı seansta yapılması olarak tarif edilebilir.
Özellikle ambulatuar bilateral spastik serebral palsili (diplejik SP) çocuklarda tercih edilir. Cerrahi işlemler olarak; kontraktürlerin giderilmesi için kas-tendon unitelerinden uzatmalar, kas imbalansı için tendon transferleri, torsiyonel deformiteler için rotasyonel osteotomiler ve kalça ve orta ayak deformitelerinde stabilizasyonu içerir. MLS den önce 3DGA planlamada ve sonuçları değerlendirmede önemlidir. GPS genel olarak yürümenin değerlendirilmesinde objective bir index olarak bir çok çalışmada altın standart kabul edilmektedir. MLS / Single-event MLS ile ilgili çalışmalarda olumlu sonuçlar bildirilmektedir. Ancak optimal zamanla ilgili tartışmalar hala devam etmektedir. Çocuklarda yapılan geniş representetive cohort bir çalışma ile modifiye Clavien-Dindo sınnıflandırması kullanılarak SAE lerinde bildirilmesiyle hasta odaklı bir yaklaşımla MLS nin uzun dönem sonuçları irdelenmiştir. Bu çalışma standardize edilmiş bir yola  MLS den sonraki SAE ler ilk defa bildirilmiş olmaktadır. MLS  'once-in-a-lifetime surgery' veya 'single-event multilevel surgery' olarak değerlendirilmemelidir.
 
Eklenme: 6 yıl 5 ay önce
Güncellenme: 6 yıl 5 ay önce

Eklenmiş herhangi bir yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun!