Hoşgeldiniz

IX. GELENEKSEL MİNİMAL İNVAZİV OSTEOSENTEZ ve İLERİ ORTOPEDİK TRAVMA EĞİTİM TOPLANTISI

IX. GELENEKSEL MİNİMAL İNVAZİV OSTEOSENTEZ ve İLERİ ORTOPEDİK TRAVMA EĞİTİM TOPLANTISI
22-23 Aralık 2017, Crowne Plaza

 

TOPLANTIDAN AKILDA KALAN EVE GÖTÜRÜLECEK NOTLAR
(take home messages)
MİPO: Minimal İnvaziv Plak Osteosentez

Kilitli anatomik plaklarda plağı kemiğe oturtunca alignmentı sağlamış oluruz.
Kissing implant yapmamamız gerekir.. Yoksa ara bölgede kırık riski artar!
Kilitli vida da mutlaka çift korteks konulmalıdır. (Kilitli vidalar ilk kullanılmaya başladıklarında tek korteks yeterli deniliyordu..).
Ayak bileği deformitelerinde varustan valgusa akut düzeltmelerde tarsal tünel gevşetilmelidir.
Kombine delikli kilitli plaklarla, kısa segment fiksasyonu yapılabilmektedir. Karşı kolon fiksasyonu gerekliliği azalmıştır. Ancak tibia platosu gibi kırıklarda yetersiz kalınabileceği unutulmamalıdır!
Kırık: kemik bütünlüğünün bozulduğu yumuşak doku yaralanmasıdır.
AO- LISS: Less Invaziv Stabilisation System
Açık redüksiyonda ‘no touch technique’...
Kilitli vidaları zorlandığımızda karbon oyucularla çıkarabiliriz.
Kilitli ve kilitsiz vida birlikte kullanıldığında (çektirme vidaları ile) daha sağlam tutunma sağlar. Plak-kemik mesafesi 5 mm den az olmalıdır.
Kompresyon klasik vidalarla yapıldıktan sonra kemik kalitesine göre kilitli yada kilitsiz vidalarla devam ederiz.
Redüksiyon bir sanattır.
Minimal invaziv girişim küçük insizyon demek değildir. Küçük ayak izi bırakmaktır.
Yüksek enerjili travmalardan sonra yapılacak stabilizasyon için cerrahi zamanlamada yumuşak doku hasarının miktarı önemlidir. (Cilt kırışıklık testi)
Fazla vida sadece rotasyonel stabiliteyi arttırır. Buda özellikle humerus ve üst extremitede önemlidir.
Konvansiyonel vidalar anatomik plak değilse redüksiyonu bozar.
Kilitli vidalar redüksiyonda yardımcı olmazlar.
Humerus proksimalinde medial devamlılığın sağlanması ve inferomedial kalkar destek vidasının uygulanması çok önemlidir. Öncelik tuberkulum majusun tesbitindedir.
Proksimal humerus kırıklarının ameliyat sonrası rehabilitasyonunda erken pendulum egzersizlerinin yapılması önerilmektedir.
Distalde plak radial sinir ilişkisi, proksimalde axiller sinirin spiral olukta irrite olmadığı humerus cisim kırıkları tesbitinde önemlidir.
Humerus Anterior MİPO da radial sinir eksplorasyonuna gerek kalmaz. Burada da özellikle 3. ve 4. vida da muskulokutan sinire dikkat edilmelidir.
Önkol pronasyonda çalışılırsa radial sinir uzaklaşır.
Humerusta ekspojurda Homans ekartörü kullanılmamalıdır.
Proksimal femoral kırıklarda medial korteks devamlılığını sağlamak çok önemlidir. Bu bölge spongioz bölgeden kortekse geçiş bölgesi olduğu için sağlam implant seçilmelidir.
DHS stabil kırıklar için en uygun implanttır.
DCS seçilmiş unstabl kırıklarda seçilebilir. Ters oblik kırıklarda da kullanılabilir.
Proksimal femur anatomik kilitli plaklarında kickstand vidası mutlaka kullanılmalı ve mümkün olduğunca uzun konulmalıdır. Önce proksimal vidalar atılmalıdır, kalkar vidası en son atılmalıdır.
Zorda kaldığımızda distal femur anatomik plağını ters çevirip sağı sol proksimal femura implante edebiliriz.
Distal femur kırıkları; B3 tipi Hoffa kırığını atlamamız gerekir. Distal femura imn koymadan önce polar vida ile medullayı daraltmamız gerekir.
Tibia plato kırıklarında Luo ve ark.ları; 3 kolon tanımladı.
Tibial medial plato daha geniş, daha aşağıda ve iç bükeydir.
Posteromedial Lobenhoffer yaklaşımında prone pozisyonda diz ekstansiyonda olursa redüksiyon daha kolay olur.
Plağın uzunluğu ve çalışma mesafesi uygun olması çok önemlidir.
Distal tibia uygulamaları minimal invazivi en çok kullanacağımız yerdir. İnce deri, derin venler yok, kas ve yağ dokusu yok risk yüksek.. Bu yüzden klasik osteosentez yapılmamalıdır!
Mipo da daha gevşek tesbit yapıyoruz ancak daha fazla kallus oluyor. İndirek redüksiyon yapılıyor ve daha az travmatik cerrahi oluoyor.
Bülleri ikiye ayırıyoruz, berrak ve hemorajik ( daha kötü derin olabilir).
Fibulaya plağı AO ekolü rutin koyalım diyor.
Mipo yapıyorsak mutlaka Weber pensimiz olmalıdır.
Psödoartrozların %66 sında redüksiyonun kötü olduğu saptanmış.
İmplant fanatizmi yapmamamız gereklidir.
Ayak bileğinde iki insizyon arasında 7-9 cm ara olmalıdır.
Ayak bileği travmalarında Ex fix koyduktan sonra cilt kırışıklık testi yapıyoruz, parmaklar arasında buruşma varsa ödem azalıyor demektir, internal fiksasyona geçebiliriz.
 
 
 

 

Eklenme: 6 yıl 6 ay önce
Güncellenme: 6 yıl 6 ay önce

Eklenmiş herhangi bir yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun!